TV, bredband och telefoni

Rosengården har ett eget installerat nät för bredband.

Skötseln sker genom Rosengårdens dataklubb.

Kabel-TV finns med cirka 20 kanaler i utbudet.

TV Bredband Telefoni
Bil

Parkering

På Rosengården finns varmgarage, kallgarage och P-platser bådemed och utan uttag för motorvärmare. Det kan vara kö för platserna

Skötsel och underhåll

För skötsel av fastigheterna och trädgårdarna finns avtal med en lokal fastighetsskötare.

Mycket av arbetet i trädgårdarna sker med frivilligt arbete av de boende.

Trädgård