TV, Bredband och Telefoni

Rosengården har ett eget installerat nät för bredband.

Skötseln sker genom Rosengårdens egen Dataklubb.

Kabel-Tv finns med cirka 20 kanaler i utbudet.

TV Bredband Telefoni
Bil

Parkering

På Rosengården finns varmgarage, kallgarage och P-platser både med och utan uttag för motorvärmare. Kö-system för detta finns.

Skötsel och underhåll

För skötsel av fastigheterna och trädgårdarna finns avtal med en lokal fastighetsskötare.

Mycket av arbetet i trädgårdarna sker med frivilligt arbete av de boende.

Trädgård