Trygghet

Något som Rosengården värdesätter mycket är allas trygghet. Föreningen har bildat olika kontaktgrupper som har olika slags uppgifter.

”Rosenknappen”

Många boende har en tryckknapp uppsatt på insidan av sin ytterdörr. På morgonen när man vaknar trycker man på knappen, det registreras i en dator. Varje morgon kontrollerar någon boende att alla har tryckt. Arbetet roterar och man tar en vecka var. Visar listan att någon inte tryckt på sin knapp, ringer han/hon till lägenhetsinnehavaren för att kontrollera att allt är bra. Om de inte får något svar så går två personer med en huvudnyckel in för att kontrollera att det inte hänt något. Ingen behöver därför känna sig rädd eller bortglömd om olyckan är framme.

Ingen behöver därför känna sig rädd eller bortglömd om olyckan är framme.

Väntjänst

På Rosengården finns en speciell grupp som vid behov hjälper och följer med på olika slags ärenden, t ex hämtning av medicin eller vara ledsagare.

Friskvård

På Rosengården finns många aktiviteter organiserade i de boendes regi. Den som flyttar in på Rosengården förväntas ta en aktiv del i gårdens liv. Arbetet är ideellt.

Boule anordnas sommartid utomhus, vintertid inomhus. I gymnastiksalen ordnas också lättgymnastik, Qi Gong och inomhustennis. Det finns grupper för lyrik och litteratur. Ett eget bibliotek med ett par tusen volymer sköts av en grupp på fem personer. Det finns en vävstuga, en snickarbod och en egen datorklubb. Vi spelar också bridge en gång i veckan.

Brf Rosengården, Rosengårdsvägen 1-51, 08-511 787 28, E-post: info[a]brfrosengarden.se
© 2019 Bostadsrättsföreningen Rosengården, All rights reserved