Hoppa till innehåll
Hem » Föreningen

Föreningen

Brf Rosengården är en bostadsrättsförening för seniorer. Föreningen bildades år 1964 med målet att ”åstadkomma ett pensionärshem för sina medlemmar, vilka företrädesvis skulle utgöras av akademiker och jämställda”. [1]

Många år har förflutit sedan bildandet och med tiden har syftet kommit att bli ett aktivt seniorboende för de som är över 55 år och som vill bo med andra seniorer.

Brf Rosengården är formellt sett en vanlig bostadsrättsförening. Det är inte ett service- och trygghetsboende, och ska inte förväxlas med ett äldreboende dit man flyttar när man behöver hjälp med att klara sin vardag.Tanken med boendet på Rosengården är att vi som bor här kan och vill engagera oss i aktiviteter och förtroendeuppdrag. Aktiviteter som skapar gemenskap, trivsel och trygghet sker helt och hållet på medlemmarnas initiativ. För att bli antagen som medlem ska köparen ansöka om medlemskap i föreningen. För detta krävs att köparen är 55 år fyllda. När föreningen bildades och fram till för några år sedan, fanns en övre åldersgräns på 75 år. Syftet med den övre åldersgränsen var att nya medlemmar förutsattes kunna och vilja delta i aktiviteter och styrelsearbete.

I sin ambition att undvika åldersdiskriminering har myndigheterna förbjudit den övre gränsen 75 år. En bostadsrättsförening har numera inte laglig rätt att neka en person medlemskap på grund av ålder. 

Men tanken om ett aktivt boende på Rosengården har inte förändrats. Medelåldern på Rosengården är ganska hög och ingen av oss som bor här blir yngre. Därför är det fortfarande ett starkt önskemål från föreningen att nyinflyttade inte är äldre än 75 år och vid god hälsa och med intresse att bidra till ett aktivt seniorboende på Rosengården. 


[1] Ur Skriften Bostadsrättsföreningen ROSENGÅRDEN i Vallentuna, Historik 1976 E.A.Alván

Syrenbuske