Hem » Föreningen » Stadgar

Stadgar

Brf Rosengårdens stadgar är under omarbetning. Förslag till nya stadgar har presenterats, ett par medlemsmöten har hållits under hösten 2021. Extrastämma 16 februari 2022 där medlemmarna ska rösta om förslaget. Därefter följer ordinarie föreningsstämma i mitten av maj 2022, då förslaget förhoppningsvis röstas igenom.