Denna sida är under uppbyggnad. Den skapades redan våren 2020, men någon riktig plan för vad som skulle publiceras här och vem som skulle göra det fanns inte. Men nu ska sidan så sakteliga fyllas med innehåll. Eftersom vi som ska göra jobbet inte är riktigt varm i kläderna vad gäller det praktiska hantverket, så kommer det att ta ytterligare lite tid.

Ambitionen är att sidan ska komma igång under 2021 och fyllas på efterhand som dokument blir klara. Det handlar t ex om stadgar som ska moderniseras och antas av föreningsstämman och uppdaterade trivselregler som styrelsen också håller på med. Den av styrelsen nyligen antagna informationspolicyn ska ju också finnas här. Webben är ju en av kanalerna för information, och även om inte alla boende på Rosengården idag är digitala, så måste vi blicka framåt.

Redan nu hoppas jag i alla fall att Rosenbladet 2.0 ska synas här.