Ordförande Norman Klaussen

Kassör Gunilla Even Tek